Liên kết web
Phụ tùng
Powered Line Array System. 1 x 12" MF+1.5" HF Driver. Biamplified 800W MF+400W HF
Phụ tùng
Chưa có phụ tùng!