Liên kết web
Amplifiers
INTER-M PA-4000A

INTER-M PA-4000A

Mixing Amplifier cho Loa Phóng thanh. Công suất 120W. 6 vùng loa
INTER-M PA-6000A

INTER-M PA-6000A

Mixing Amplifier cho Loa Phóng thanh. Công suất 240W. 6 vùng loa
INTER-M PAM-340A

INTER-M PAM-340A

Mixing Amplifier cho Loa Phóng thanh. Công suất 340W. 5 vùng loa
INTER-M DPA-300D

INTER-M DPA-300D

Digital Commercial amplifier. 2 x 300W. 8Ohms/70V/100V
INTER-M DPA-600S

INTER-M DPA-600S

Digital Commercial amplifier. Công suất RMS 600W. 8Ohms/70V/100V
CSA-600T

CSA-600T

Stereo Amplifier 300 W x 300 W, 70/100 V. Cấu trúc mạch đầu ra dạng AB . Kết nối Barrier strip
PHONIC XP1000

PHONIC XP1000

Stereo Amplifier 440 W x 440 W at 4Ω. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
INTER-M Q-4300

INTER-M Q-4300

Stereo Amplifier 1300 W x 1300 W at 4 Ω. Bộ nguồn chuyển mạch. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel