Liên kết web
Ceiling Series
CL-5

CL-5

Loa âm trần. 1 x 5” Dual Cone. Công suất 40 W Program
CL-5T

CL-5T

Loa âm trần, 1 x 5” Dual Cone. 70V, 100V Line Voltages Multi-tap Transformer
CL-6

CL-6

Loa âm trần. 1 x 6” + Tweeter. Công suất 80 W Program
CL-6T

CL-6T

Loa âm trần. 1 x 6” + Tweeter. 70V, 100V Line Voltages Multi-tap Transformer
CL-6TB

CL-6TB

Loa âm trần có hộp đậy. 1 x 6” + Tweeter. 70V, 100V Line Voltages Multi-tap Transformer
CL-8

CL-8

Loa âm trần. 1 x 8” + Tweeter. Công suất 120 W Program
CL-8T

CL-8T

Loa âm trần. 1 x 8” + Tweeter. 70V, 100V Line Voltages Multi-tap Transformer