Liên kết web
D Series Amplifiers
D-10

D-10

Stereo Amplifier 1150 W + 1150 W at 2Ω. Cấu trúc dạng lưỡng cực Class AB. Hoạt động ở các chế độ Stereo/Bridged/Parallel
D-20

D-20

Stereo Amplifier 2100 W + 2100 W at 2 ohm. Cấu trúc dạng lưỡng cực Class AB. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
D-100

D-100

4 Channel Amplifier. 4 x 2800 W at 4 Ω. Class D Topology. Bộ nguồn chuyển mạch (SMPS)