Liên kết web
Microphone Dây
NADY American Performer

NADY American Performer

Micro Unidirectional cardioid. Công tắc on/off. Kèm dây dài 6m
NADY SP-33

NADY SP-33

Micro Dynamic. Hướng thu cardioid.
NADY SP 5

NADY SP 5

Micro Dynamic. Hướng thu Unidirectional cardioid.
NADY SP-4C

NADY SP-4C

Micro Dynamic. Unidirectional cardioid. Công tắc on/off. Kèm dây dài 6m
NADY SPR3

NADY SPR3

Micro Dynamic. Unidirectional cardioid. Công tắc on/off. Gồm 3 Micro
AUDIX F-50S

AUDIX F-50S

Micro Cardioid Dynamic. Công tắc on/ff
AUDIX OM3S

AUDIX OM3S

Micro Dynamic. Hướng thu HyperCardioid. Công tắc on/ff
SENNHEISER E835S

SENNHEISER E835S

Micro Dynamic. Hướng thu Cardioid. Công tắc on/off