Liên kết web
Microphone Không Dây
NADY UHF-3 HT

NADY UHF-3 HT

Micro không dây cầm tay.
NADY U-800 HT

NADY U-800 HT

Micro không dây cầm tay
NADY U-800 LT/O

NADY U-800 LT/O

Micro không dây cài áo
NADY U-800 LT/HM10

NADY U-800 LT/HM10

Micro không dây cài đầu
NADY W-1KU HT

NADY W-1KU HT

Micro không dây cầm tay chuyên nghiệp
NADY W-1KU LT

NADY W-1KU LT

Micro không dây cài áo
NADY W-1KULT/HM10

NADY W-1KULT/HM10

Micro không dây cài đầu. Micro có 2 màu lựa chọn đen và màu da
AUDIX W3-OM3

AUDIX W3-OM3

Micro không dây cầm tay