Liên kết web
Âm thanh biểu diễn di động
Vantec 12

Vantec 12

2-way Passive System. 1 x 12" + 1" Driver. Công suất đỉnh 2000 W
Vantec 12A

Vantec 12A

Loa 2-way tích hợp sẵn công suất. 1 x 12" + 1" Driver. Biamplified 3000 W đỉnh.
Vantec 15

Vantec 15

2-way Passive System. 1 x 15" + 1" Driver. Công suất đỉnh 2000 W
Vantec 15A

Vantec 15A

Loa 2-way tích hợp sẵn công suất. 1 x 15" + 1" Driver. Biamplified 3000 W đỉnh
Vantec 215

Vantec 215

2-Way Passive System. 2 x 15” + 1” Driver. Công suất đỉnh 4000 W.
Vantec 215A

Vantec 215A

Loa 3-way tích hợp sẵn công suất. 2 x 15" + 1" Driver. Triamplified 4500 W đỉnh
Vantec 18

Vantec 18

Bass-Reflex Subwoofer System. 1 x 18”. Công suất đỉnh 4000 W
Vantec 18A

Vantec 18A

Loa Subwoofer tích hợp sẵn công suất. 1 x 18LX loudspeaker. Công suất đỉnh 2000 W Class D Amplifier