Liên kết web
Special Applications
BiDriver Plus

BiDriver Plus

Loa còi 2-way. Co-axial 10” + 2” driver. Độ phân tán 60º x 40º. Công suất 300 W RMS
BiDriver Plus T

BiDriver Plus T

Loa còi 2-way. Co-axial 10” + 2” driver. Độ phân tán 60º x 40º. Công suất 150W (100V), 75W (70V)
Factor 8

Factor 8

2-way System. 1 x 8" + Tweeter. Công suất 100 W RMS