Liên kết web
Bộ xử lý
Bộ vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số của DAS đã được thiết kế để kiểm soát hoạt động của hệ thống âm thanh