Liên kết web
DR 500 Series
DR-508

DR-508

2-way System 1 x 8" + 1" Driver. Công suất 200 W RMS
DR-508A

DR-508A

Loa tích 2-way tích hợp sẵn công suất. 1 x 8" + 1" Driver. Công suất đỉnh 1000 W
DR-512

DR-512

2-way System. 1 x 12" + 1" Driver. Công suất 300 W RMS
DR-512A

DR-512A

Loa tích 2-way tích hợp sẵn công suất. 1 x 12" + 1" Driver. Công suất đỉnh 1000 W
DR-515

DR-515

2-way System. 1 x 15" + 1" Driver. Công suất 350 W RMS
DR-515A

DR-515A

Loa tích 2-way tích hợp sẵn công suất. 1 x 15" + 1" Driver. Công suất đỉnh 1000 W