Liên kết web
Event Series
Event 208A

Event 208A

Loa Line Array 3-Way tích hợp công suất. 2 x 8”+1 x 1.5" Driver. Công suất 360W LF + 360W MF + 360W HF
Event 210A

Event 210A

3-Way Active Line Array. 2 x 10”+1 x 1.5" Driver. Công suất 360W LF + 360W MF + 360W HF
Event 218A

Event 218A

Powered Subwoofer System. 2 x 18LX Speakers. Công suất đỉnh 3600 W
Event M210A

Event M210A

3-Way Active Stage Monitor. 2 x 10”+1 x 1.5" Driver. Công suất 360W LF + 360W MF + 360W HF