Liên kết web
Loa Biểu Diễn
PHONIC IMPR-15SB

PHONIC IMPR-15SB

Loa subwoofer đơn 4 tất. Công suất RMS 500W.
PHONIC CENTER-215SB

PHONIC CENTER-215SB

Loa subwoofer đôi 4 tất. Công suất RMS 600W
PHONIC CENTER-18SB

PHONIC CENTER-18SB

Loa subwoofer đơn 5 tất. Công suất RMS 500W
PHONIC CENTER-15

PHONIC CENTER-15

Loa full-range đơn 4 tất. 15" + 1" Driver. Công suất RMS 400W,
PHONIC CENTER-215

PHONIC CENTER-215

Loa full-range đôi 4 tất. 2x15" + 1" Driver. Công suất RMS 800W
INTER-M SE-12

INTER-M SE-12

Loa full-range 3 tất. 12" + 1" Driver. Công suất RMS 250W,
INTER-M SQ-12

INTER-M SQ-12

Loa full-range 3 tất. 12" + 1" Driver. Công suất RMS 350W,
INTER-M SQ-15

INTER-M SQ-15

Loa full-range 4 tất. 15" + 1" Driver. Công suất RMS 450W,