Liên kết web

Line Array EVENT Series mới nhất của DAS AUDIO được lắp đặt tại Việt Nam

Thứ sáu, 12/09/2014, 15:40 GMT+7

Line Array EVENT Series của DAS AUDIO

Hệ thống đầu tiên Line Array EVENT Series mới nhất của DAS AUDIO được lắp đặt tại Việt Nam.

Hệ thống gồm 4 loa SUB EVENT218A và 8 Loa Line Array EVENT210A sẽ dùng để đánh cho sân khấu trong nhà. Tuy nhien6 các kỹ thuật đang đưa ra ngoài trời để test thử.

VT.Giới hạn tin theo ngày :